Na het succes van het eerste project ‘Bouwen in Eigen Beheer’ (locatie Kamp-laan/Veldlaan), heeft de Dorpsraad zich ingezet om een tweede BIEB-project op te zetten voor de locatie Bakhuuske/Pastoor Debijestraat (voormalig Boerenbondterrein). Inmiddels is gestart met de bouw van BIEB2!

Op de gekozen locatie wordt wederom gebouwd volgens de formule ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’. Opnieuw speelde de Dorpsraad hierbij de rol van bemiddelaar door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Zo werden voor dit terrein potentiële bewoners gezocht en in contact gebracht met de aannemer. Deze nieuwbouwprojecten leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in ons dorp. Door betaalbare starters-woningen te realiseren, worden jongeren uit Hegelsom in de gelegenheid gesteld een koopwoning te vinden in eigen dorp.

De ervaringen uit het eerste BIEB-project komen goed van pas: een aantal bewoners van BIEB1 maakt nu deel uit van de projectgroep die de toekomstige bewoners begeleidt. Op deze manier zetten zij hun opgedane kennis in om de nieuwe bewoners van BIEB2 op weg te helpen. Binnen het project ‘Bouwen in Eigen Beheer 2’, zullen acht starters-woningen worden gerealiseerd, waarvan er vier uitkijken op het Bakhuuske en vier op de Pastoor Debijestraat. Aannemer van Bussel is op 27 maart 2015 gestart met de bouw. Wederom acht jeugdigen die in ons eigen dorp kunnen gaan of blijven wonen!

BIEB2 – plattegrond
BIEB2