Er zijn diverse ontwikkelingen gaande in het kader van de herijking van het (sport)accomodatiebeleid. In Hegelsom hebben de sportclubs zich verenigd om hiervoor plannen te ontwikkelen. Ook Citaverde en PTC+ zijn hierbij betrokken.
Daarnaast heeft de gemeente een kernteam geformeerd van 12 personen uit de dorpen die samen hierover nadenken. De gemeente Horst aan de Maas heeft 162 (sport)accomodaties in beheer.
Op 27 juni vindt een conferentie plaats over dit thema.