Op dinsdag 15 november staat er weer een overleg van het Dopsplatform op de planning. Komt u ook? We bespreken de voortgang van de accommodatieplannen en het centrumplan. Ook staat het thema wonen weer stevig op de agenda: we inventariseren de woningbehoefte voor het ‘plan Linders’ en de behoefte onder ouderen voor een levensloopbestendige huurwoning in Hegelsom.

U bent van harte welkom om 20.00u in de vergaderzaal bij Zaal Debije.

Bekijk hier de volledige agenda: dorpsplatform-agenda-15-november-2016