Op dinsdag 23 januari aanstaande is het dorpsplatform weer bijeen. Zoals gebruikelijk bent u vanaf 20 uur van harte welkom bij Zaal Debije om met ons mee te praten! Op de agenda staat deze keer:

1. Opening en verslag vorige vergadering
2. Mededelingen
3. Huurwoningenevent d.d. 3 maart 2018
4. Nieuwe plannen stationsomgeving
5. Update woningbouw
6. Rondvraag en sluiting

Interesse in wat er speelt in het dorp? Kom gerust eens luisteren of meepraten!