Jij & Hegga staat voor alles wat er in Hegelsom te beleven is. Hier is ruimte voor verschillende verenigingen, stichtingen, buurten om informatie te delen. Een vast onderdeel is een pagina met alle websites die van belang zijn voor jou!

REDACTIE
Wist u dat onze vergaderingen openbaar zijn? Kom gerust eens luisteren of meepraten!
De gezamenlijke collecte is ook dit jaar weer voorspoedig verlopen.