De gezamenlijke collecte is ook dit jaar weer voorspoedig verlopen.